O nás

Profil spoločnosti

Sme účtovná spoločnosť, ktorá pomáha podnikateľom v podnikaní. Hlavným predmetom našej činnosti je spracovanie účtovníctva (podvojného , jednoduchého) , daní (Daň z príjmov, DPH, Daň z motorových vozidiel, Daň z nehnuteľností) , miezd a personalistiky. Máme bohaté skúsenosti s vedením účtovníctva pre podnikateľov ako aj neziskové organizácie, občianske združenia a fyzické osoby.

Okrem týchto činností poskytujeme našim klientom široké spektrum súvisiacich činností, ktoré im uľahčia podnikanie.

Zastupujeme našich klientov na úradoch, vypĺňame najrôznejšie hlásenia a štatistiky, pripravujeme podklady pre úvery, príprava podkladov a súčinnosť počas auditov. Našim cieľom je poskytovať služby tzv. na kľuč.

V našej spoločnosti sa kladie dôraz na vypovedaciu schopnosť účtovníctva, to znamená aby získané informácie boli včas a správne interpretované a pomohli k správnym rozhodnutiam.

Preto je efektívne zveriť tieto úlohy ľuďom, ktorí sa im profesionálne venujú s prihliadnutím na ich praktické skúsenosti a vysokú odbornosť.

Základnými myšlienkami našej práce je ponúkať kvalitu, vychádzať v ústrety našim klientom, byť oporou pri riešení problémov súvisiacich s podnikateľskými aktivitami, diskrétnosť a presnosť. Všetky naše služby poskytujeme aj v anglickom jazyku.