Finančný reporting a poradenstvo

  • spracovanie uzávierkových výsledkov do finančných reportov podľa požiadaviek klienta

  • spracovanie štatistických a finančných výkazov pre účely čerpania úverov a podobne

  • poskytovanie účtovného poradenstva

  • poskytovanie poradenstva v oblasti daní

  • asistenčné služby pri výkone auditu